News2022-10-19T16:04:32+02:00

Our News

Forthcoming Events

IFIM Uppsatsseminarium

December 7 @ 15:00 - 17:00

Eventdetaljer Trots avsaknaden av fördjupade diskussioner och fakta om deepfakes finns det exempel på inslag både inom svensk och EU-rätt som talar för att lag och praxis förslår att hantera och bedöma sådana AI-assisterade skapandeprocesser. Däremot behövs det en större belysning av om AI kan medföra en ändring av den traditionella synen på personligt skapande [...]

IFIM Uppsatsseminarium

2023-01-19 @ 15:00 - 17:00

Eventdetaljer Johanna Liljenberg har frågat om det upphovsrättsliga lärarundantaget skapar en rimlig balans mellan lärarens intresse av skydd för upphovsrättsliga verk skapade inom ramen för sin anställning och arbetsgivarens intresse av att nyttja sådant verk. Ger den så kallade tumregeln en rimligare balans mellan parters intressen? Behövs det i något av fallen ett uttryckligt lagstöd? [...]

Go to Top