Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM)bjuder in till boksläpp

Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM)bjuder in till boksläpp The Autonomous Legal Concept of Communication the Public -Interpretation in EU Copyright Law Läs mer om boken Institutet för Immaterialrätt ochMarknadsrätt [...]