Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) bjuder in till boksläpp

The Autonomous Legal Concept of Communication the Public   -Interpretation in EU Copyright Law Läs mer om boken Institutet för Immaterialrätt [...]