The Autonomous Legal Concept of Communication the Public

 

-Interpretation in EU Copyright Law

Institutet för Immaterialrätt ochMarknadsrätt (IFIM) bjuder in till boksläpp den 21 september 2023 kl. 14:00 – 16:00 för att fira Branka Marusic nya bok. Boken presenteras och diskuteras av Professor Ole-Andreas Rongstad (Oslo universitet).

Branka Marusic

Universitetslektor, Stockholms universitet

Författaren

Ole-Andreas Rognstad

Professor, Oslos universitet

Kommentator