Loading Events

« All Events

IFIM Uppsatsseminarium

2022-12-07 @ 15:00 17:00 CET

Eventdetaljer

Trots avsaknaden av fördjupade diskussioner och fakta om deepfakes finns det exempel på inslag både inom svensk och EU-rätt som talar för att lag och praxis förslår att hantera och bedöma sådana AI-assisterade skapandeprocesser. Däremot behövs det en större belysning av om AI kan medföra en ändring av den traditionella synen på personligt skapande som förutsättning för upphovsrätt. Tekniken deepfakes tyder hittills på att även om AI spelar en stor roll i den kreativa skapandeprocessen, så är det fortfarande upphovspersonen som kan styra resultatet. Däremot är det inte osannolikt att gränsen mellan den personliga och den tekniska insatsen slätas ut med tiden. Frågan är då vad för slags ensamrätt som innehavaren/skaparen av deepfakes kan göra anspråk på.