Loading Events

« All Events

IFIM Uppsatsseminarium

2023-01-19 @ 15:00 17:00 CET

Eventdetaljer

Johanna Liljenberg har frågat om det upphovsrättsliga lärarundantaget skapar en rimlig balans mellan lärarens intresse av skydd för upphovsrättsliga verk skapade inom ramen för sin anställning och arbetsgivarens intresse av att nyttja sådant verk. Ger den så kallade tumregeln en rimligare balans mellan parters intressen? Behövs det i något av fallen ett uttryckligt lagstöd?

Hennes undersökning mynnar ut i att det skulle kunna göras en rimligare avvägning mellan lärare och lärosäte om allmänna regler om upphovsrättsövergång i anställning används, inklusive tumregeln. Tumregeln skapar en flexibel tolkningsregel, och något behov av reglering i lag bör därmed knappast finnas. Ytterligare prejudicerande praxis kunde vara önskvärd.