Latest Past Events

IFIM Uppsatsseminarium

Stockholm University Frescativägen 114 19 Östermalm, Södra Huset C, Hörsal 5

Eventdetaljer Johanna Liljenberg har frågat om det upphovsrättsliga lärarundantaget skapar en rimlig balans mellan lärarens intresse av skydd för upphovsrättsliga verk skapade inom ramen för sin anställning och arbetsgivarens intresse [...]

967,39Kr

IFIM Uppsatsseminarium

Stockholm University Frescativägen 114 19 Östermalm, Södra Huset C, Hörsal 5

Eventdetaljer Trots avsaknaden av fördjupade diskussioner och fakta om deepfakes finns det exempel på inslag både inom svensk och EU-rätt som talar för att lag och praxis förslår att hantera [...]

967,39Kr